Hvad er CAGR?

CAGR er en forkortelse for “Compound Annual Growth Rate” og er en måde at udregne det gennemsnitlige afkast per år over en tidsperiode. Det vigtigste i denne sammenhæng er at der medregnes nemlig renters rente og der antages at afkast geninvesteres hvert år. Dvs. at CAGR også er et mål for hvor meget afkast (rate of return, ”RoR”) det kræves per år for at vokse et aktiv fra sin startværdi til sin slutværdi.

CAGR er en af de mest præcise måder at udregne et gennemsnitsafkast på. Det er specielt brugbart over for aktiver der svinger i værdi (som f.eks. aktier), der både kan gå op og ned. Her kan man bruge CAGR til at sammenligne to aktiver for at finde den der klarede sig bedst og kan være både negativ og positiv.

Udregning og eksempler på brug af CAGR

Som eksempel på hvordan man kan bruge CAGR, så antag at der blev investeret 100,000 kroner den første januar 2018.

  • Værdien var fra 1. januar 2018 til første januar 2019 steget til 120,000 kroner (dvs. en stigning på 20,0%)
  • Fra 1. januar 2019 til 1. januar 2020 var værdien faldet til 115,000 kroner (et fald på 4,2%)
  • Den 1. januar 2021 var værdien steget til 150,000 fra 1. januar 2020 (en stigning på 30,5%)

Så der kan være ret store individuelle udsving fra år til år og her kan man bruge CAGR til at udglatte udsvingene.

Formlen for CAGR er forholdsvist simple. Det kræver en startværdi, en slutværdi og et antal år.

Hvor n er antal år (større end 1.

Så hvis man sætter tal ind fra før får man

En CAGR på 14.5% kan hjælpe en investorer med at sammenligne en type investering med en anden. F.eks. kan man have købt et hus i 2015 for 2.2 millioner, men sælger det igen for 2.7 millioner i 2021 hvilket giver en CAGR på 3,5%, men det har aldrig gået ned i værdi i perioden.

Dette viser også lidt en svaghed ved CAGR – nemlig at ved at udglatte mellem slut og start viser det ikke hvor store udsving der har været undervejs. Så CAGR siger intet om risikoen.

Hvis vi går ud i den virkelige verden og tager f.eks. Apple, så er deres værdi nu 151,49 dollars (november 2021) og for fem år siden 27,21 dollars. Det svarer til en stigning på 456,7% eller et gennemsnit på 91,3% per år. Men hvis man udregne CAGR for Apple:

Som man kan se er det her den vigtige forskel mellem gennemsnit og CAGR ligger. Nemlig at CAGR er ”compounded”, og derved medregner afkast fra år 1 i stigningen i år 2 osv., mens gennemsnit bare dele stigningen op i lige store dele. Men i eksemplet på Apple her, skal man finde noget der har en CAGR på mere end 41% for at sige det aktiv har klaret sig bedre end Apple.

CAGR beregner

Hvis man alligevel synes det er lidt besværligt, har jeg lavet en online CAGR beregner man kan finde her.

Hvordan bruger man CAGR

Som nævnt er CAGR et godt værktøj til at sammenligne hvordan forskellige aktiver har klaret sig over en årrække. Hvis vi vender tilbage til Apple fra før og så et firma som Ceridian HCM der laver software til håndtering af human ressource. Hvis man kigger på deres kurs over de sidste par år.

Ceridian kom først på NASDAQ i april 2018, men har ellers klaret sig rigtig flot siden da. Både Apple og Caridian starter omkring på samme niveau og slutter hellere ikke så langt fra hinanden. Apple slutter lidt højere men Ceridian har brugt kortere tid, så hvilket firma har klaret sig bedst?

Vi ved fra tidligere at Apple steg med 456,7% (gennemsnit på 91,3%) hvilket gav en CAGR på 41.0%. Når vi nu skal udregne for Ceridian kan vi ikke lige få det til at gå op med præcis fem år, men det gør ikke noget. For den 26. april i 2018 lukkede Ceridian på 31,6 dollars og den 3. november 2021 på 128.21 dollars. Det giver en stigning på 305,7% på 1285 dage.

Siden der er 365.2422 dage per år i gennemsnit (ja, jeg går nogle gange for meget op i præcision), svarer det til 3,52 år og det giver et gennemsnit på 86.8% per år. Så deres gennemsnitsstigning er lavere end for Apple, men hvad med deres CAGR? Jo, hvis vi sætter tallene ind i formlen fra tidligere giver det en CAGR på 48.9% hvilket er bedre end Apple. Så Ceridian har givet et bedre afkast end Apple hvis man geninvestere afkastet. Om de vil fortsætte med det? Ja, det er der jo ingen der ved, men hvis man kigger tilbage så har Ceridian klaret sig bedst (hvem der bare havde en tidsmaskine).

Jeg håber det kan illustrere forskellen mellem gennemsnit og CAGR.

Hvilken sektor har haft den bedste CAGR?

Det ville ikke være et rigtigt indlæg på finansanalyseR uden noget dataanalyse! Så jeg har hentet de sidste fem års data fra alle 505 firmaer på S&P500 (mere om de forskellige indeks her) og tilføjet 13 renewable energy firmarer da de ellers ikke er repræsenteret. Derefter har jeg udregnet deres deres CAGR over fem år.

CAGR for S&P500
Et boksplot over CAGR for 515 firmaer. Selve boksen viser første og tredje kvartil (kaldet interkvartilområdet (IQR) dvs. hvor 50% af CAGR ligger for hver kategori), med en vandret streg for medianen. De to lodrette streger viser 1,5 gange interkvartilområdet og alt uden for det område vises som prikkerne, også kaldet outliers.

Top 10 CAGR over de sidste fem år

Her kan man se at det specielt har været informationsteknologi og sundhedspleje der har klaret sig rigtigt godt de sidste fem år. Til gengæld er det gået tilbage for den fossile energisektoren mens den vedvarende energi har været meget volatil med meget store udsving. Det kan næsten ikke undre nogen at Moderna er en af de helt store højdespringere på listen. Selv en pandemi kan være gode for nogle.

Begrænsninger ved CAGR

Som tidligere nævnt siger CAGR intet om den underliggende risiko ved aktivet, kun hvordan det har klaret sig over en periode. Deraf følger det også at uanset hvordan et firma har klaret sig i fortiden, siger det intet om hvordan det klare sig i fremtiden. Og jo kortere periode man udregner CAGR for jo mindre er chance også for det.

En tredje begrænsning er at CAGR ikke indregner indskud undervejs. Så hvis man har en portefølje man har tilføjet midler undervejs vil CAGR bliver for høj i forhold til den reelle. På samme måde vil CAGR blive for lav hvis man undervejs har trukket midler ud.

Hvad er en god CAGR?

Det er svært at komme med en konklusivt svar på. For det kommer helt an på hvilken baggrund det udregnes fra. F.eks. har Hewlett-Packard haft en CAGR på 15.8% de sidste fem år, hvilket jo lyder meget godt. Men hele sektoren (informations teknologi) har haft et gennemsnit på 28.0%. Så i forhold til det har Hewlett-Packard ikke gjort det så godt. I den modsatte ende har Walmart haft en CAGR på 16.4%, kun marginalt over Hewlett-Packard, men i forhold til sektoren (Consumer Staples), der ligger med en CAGR på 6.0% har Walmart gjort det rigtigt godt. Og hvis man bare har haft en positiv CAGR i fossilt energi, så har man klaret sig bedre end gennemsnittet. Så en god CAGR kommer an på hvad du sammenligner med.

Her er en liste over hvilke gennemsnits CAGR de forskellige sektorer der har over de sidste fem år.

5-års CAGR for hver sektor

Konklusion

Compound Annual Growth Rate eller CAGR kan bruges til at udregne det gennemsnitlige afkast med geninvestering. Det er mål der er specielt brugbart til at sammenligne aktiver der har store udsving. Hvad der er en god CAGR kommer an på hvad man sammenligner det med, og det CAGR siger intet om risikoen for aktivet.

Jeg har lavet en online beregner til det her.

Kildekoden

Download alt kode der blev brug her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.