Har COVID-19 inficeret det danske aktiemarkedet?

Vidste du godt at coronavirus (eller koronavirus), og COVID-19 ikke er det samme? Det bliver brugt på samme måde, men coronavirus er en bestemt type virus (latin for gift) med overfladeproteiner der former en corona (latin for krone). Her skal der lige klappes i hænderne for ikke at blande græsk og latin etymologi (modsat f.eks. automobil – fra græsk autos ”selv” og latin mobilis ”bevægende”). Her er det meget ironisk at virologi, studie af virus så er en blanding af latin (virus; gift) og græsk (logia; studie).

Hov, det var et sidespor lige fra start. Men jeg holder meget af ord og specielt etymologi, så bær over med mig. Der kommer noget om aktier og COVID-19 senere, det lover jeg! (spring direkte til det her).

Jeg fik aldrig fortalt hvad COVID-19 var. Det er nemlig en forkortelse for en helt bestemt type sygdom, nemlig corona virus disease og 19 for år 2019 hvor den blev fundet. Det er også helt valgfrit om man vil skrive det med store eller små bogstaver (retskrivningsordbogen om initialforkortelser). Så hvis man skal være rigtigt sprogsnob, så kan man næste gang nogle siger de skal testes for coronavirus med rette spørge: ”Ja, men for hvilken én? Den der giver COVID-19?”

COVID-19 i Danmark

Forleden slog vi en lidt kedelig rekord i Danmark med over 5000 bekræftede COVID-19 tilfælde på én dag. Statens Seruminstitut er så flinke at dele alt deres data til stor glæde for data-nørder som mig. Helt ned til tilfælde og vaccinerede per sogn. Men hvordan går det så i Danmark med COVID-19? Virker vaccinerne ikke nu vi ser så mange tilfælde? Jo, det går faktisk meget godt, og vaccinerne virker.

Ok, der sker lidt meget på denne graf. 1) den sorte linje er antal tilfælde (dividerede med 5 for at skalaerne passer nogenlunde sammen). 2) de farvede bar over nul viser antal indlagte. 3) de farvede bar under nul viser antal døde (men som negativ skala). 4) farverne viser hvor stor andel af de dem der bliver vaccineret der er færdigvaccineret.

Jeg er selv lidt vild med denne måde at vise COVID-19 på, da det indeholder meget af den vigtige information. Man kan f.eks. se lag-perioden fra toppen af tilfælde i vinter 2020 til toppen af indlæggelsen og så igen en lag-periode til antal døde i januar 2021. Men mere vigtigt kan man se, at selvom vi har et tilsvarende antal smittede nu i december 2021, så er antallet af indlagte mindre, og antal døde er næsten ikke til at se. Vacciner virker på de vigtige parametre som indlæggelse og mortalitet, om end ikke nødvendigvis på antal tilfælde (og så er det også en anden aldersgruppe der blive smittet).

COVID-19 vaccinationer i Danmark

Som jeg skrev tidligere, så har Statens Seruminstitut lagt data frit tilgængeligt. Hvis man vil se hvor mange der er smittet eller vaccineret i ens sogn, så ligger det der. Så hvis man kigger på antal vaccineret i et sogn i forhold til hvor mange smittede der er se det således ud.

Så procent ikke-vaccineret personer i sognet i forhold til incidensen. Jeg har sat navn på de 3 sogn hvor ikke-vaccineret udgør mere end 30% den 1. december 2021 og de fleste vil kunne genkende dem som ghettoområder. Den debat om hvorfor der er lav tilslutning til vacciner har jeg slet ikke lyst til at gå ind i (det er slemt nok jeg ellers havde lovet mig selv ikke at gå ind i COVID-19 og vaccinationsdebatten). Men, der er en lille tendens til at jo større andel der ikke er vaccineret, jo højere er incidensen også. For at være ærlig, så er det faktisk mindre end hvad jeg havde forventet.

COVID-19 variationer

COVID-19 variationerne får navn efter bogstaver i det græske alfabet. Bonusinfo: ordet alfabet kommer fra de to første bogstaver i det græske alfabet (alfa beta). Og det første og sidste bogstav i det græske alfabet er ”alfa og omega” (hvilket også er derfor man bruge den vending).

Den oprindelige COVID-19 er derfor Alpha – den fælles forfader som alle udspringer fra. Lige nu er det primært Delta varianten der er den dominerede variant. Men tidligere på året var det en variation af Alpha der havde overtaget.

Man kan finde alt om hvilke variationer der er hvor og hvornår på nextstrain.org

Andel af forskellige COVID-19 varianter i Danmark

Det er for mig meget interessant at se ”live” evolution, hvor én variant fuldstændig kan udrydde en anden variant uden på noget tidspunkt at have noget med hinanden og gøre. Det er udelukkende fordi den nye variant er mere effektiv at den forrige uddør.

Hvor gang en virus deler sig er der en chance for at dens RNA muterer og på den måde får vi hele tiden nye mutationer og varianter. Man kan spore mutationer på den måde ved at finde en fælles forfader i en slags stamtræ (også fra nextstrain.org).

Så Delta er ikke bare én Delta – der er rigtig mange udgaver af Delta som det fylogenetiske træ også viser (delta i lys grøn). Bemærk også at Omicron (i rød) – ”den nye variant” ikke udspringer fra Delta, men fra en Beta version. Men Omicron har lige så mange mutationer i forhold til Beta, som Delta har. Om det gør den mere eller mindre farlig vil jeg lade eksperter udtale sig om.

COVID-19 og det danske OMXC25 indeks

Så, nu kommer der noget om finanser og COVID-19. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske OMXC25 indeks så går det jo op og ned som de fleste indekser gør. I april i 2020 var der et kraftigt dyk i forbindelse med at pandemien spredte sig, men hvordan har det danske ellers hængt sammen med COVID-19 tilfælde?

Jeg har hente tal for COVID-19 inde hos Statens Seruminstitut og kursdata fra Yahoo Finance. Jeg har skaleret begge til mellem 0 (laveste værdi i serien) til 1 (højeste værdi i serien), så de er nemmere at sammenligne direkte.

Generelt er der ikke den store åbenlyse sammenhæng mellem COVID-19 tilfælde og lukkekursen for OMXC25. Der er dykket april 2020 og i slut oktober 2021 hvor der har været stigning i smitten i begge tilfælde. Men generelt er det jo bare gået opad, med en stigning på hele 48% over de 639 dage (427 datapunkter) der var både lukkekurs og COVID-19 data fra.

Et godt værktøj til at finde forskel mellem to linjer er summen af kvadrater (eller sum of squares på engelsk forkortet SS), hvor man for hvert punkt på grafen udregner den lodrette afstand (forskel på y-aksen) og kvadrerer den for at undgå negative værdier. Derefter tager man summen af det hele og man har et mål for hvor godt de to grafer ligner hinanden.

Hvis man udregner SS for OMXC25 får man en værdi på 106,4 eller 0,25 per datapunkt hvilket er ret meget. Eller sagt på en anden måde, ligner grafen for OMXC25 og COVID-19 tilfælde ikke hinanden ret meget.

COVID-19 og danske aktier

Nu var der ikke den store sammenhæng mellem OMXC25 og COVID-19 tilfælde, men mon ikke der er nogle danske aktier der har været mere eller mindre ramt end det gennemsnit OMXC25 giver?

Jeg fandt denne liste over 130 aktier der bliver handlet på NASDAQ Copenhagen. Da jeg kun har de danske tal for COVID-19, bliver det nød til at være danske aktier. Hvis man så udregner SS for alle dem i forhold til COVID-19 tilfælde og opgør det per sektor får man følgende billede ud.

Jo lavere SS jo mere følger man COVID-19 smittet og jo højere, jo mindre følger man COVID-19 smitte.

Hvis man skal tage SS som et omvendt mål for hvor påvirket en sektor har været af COVID-19 smitten, så har Real Estate haft størst påvirkning (dvs. aktier i den kategori følger COVID-19 mest), mens Consumer Goods har mindst påvirkning.

I forhold til størrelsen af firmaret, så er der en mere klar sammenhæng mellem market cap og SS fra COVID-19 tilfælde.

Her har de små firmarer generelt fuldt COVID-19 smitten meget tættere end de store firmarer. Man kunne spekulerer i at det er fordi større virksomheder har en mere stabil økonomi og kan bedre klare et dårligt år end mindre virksomheder.

Hvis man deler det op i individuelle aktier og i forhold til standard afvigelsen (dvs. hvor store udsving der har været i forhold til COVID-19).

Jeg har markeret de 5 firmaer med henholdsvis mindst og højest SS og som tabel (den .CO endelse de har er noget Yahoo Finance bruger til at indikere at det er fra Copenhagen).
SymbolSSStandard afvigelseNavnSektorType
SBS.CO17.60.10Scandinavian Brake SystemsConsumer ServicesSmall Cap
KLEE-B.CO20.30.07Brd. Klee BIndustrialsSmall Cap
IMAIL.CO21.80.05InterMailIndustrialsSmall Cap
SCD.CO25.20.11Small Cap DanmarkFinancialsSmall Cap
DANT.CO31.70.10DantaxConsumer ServicesSmall Cap
PAAL-B.CO135.00.17Per Aarsleff Holding BIndustrialsMid Cap
SCHO.CO140.30.19Schouw & Co.IndustrialsLarge Cap
OSSR.CO142.60.18ÖssurHealth CareLarge Cap
ALMB.CO162.30.20Alm. BrandFinancialsLarge Cap
GRLA.CO174.00.25GrønlandsbankenFinancialsSmall Cap
De 10 danske firmaer med højest og mindst SS.
SymbolSSStandard afvigelseNavnSektor Type
SBS.CO17.60.10Scandinavian Brake SystemsConsumer ServicesSmall Cap
KLEE-B.CO20.30.07Brd. Klee BIndustrialsSmall Cap
IMAIL.CO21.80.05InterMailIndustrialsSmall Cap
SCD.CO25.20.11Small Cap DanmarkFinancialsSmall Cap
DANT.CO31.70.10DantaxConsumer ServicesSmall Cap
AGAT.CO33.40.16Agat EjendommeReal EstateSmall Cap
NOVO-B.CO35.70.12Novo Nordisk BHealth CareLarge Cap
BIOPOR.CO37.60.13BioPortoHealth CareSmall Cap
BIF.CO37.90.11Brøndby IFConsumer ServicesSmall Cap
SIG.CO38.10.12Scandinavian Investment GroupIndustrialsSmall Cap
CBRAIN.CO41.30.14CBRAINTechnologyMid Cap
TRYG.CO41.70.17TrygFinancialsLarge Cap
EAC.CO42.00.12EAC InvestIndustrialsSmall Cap
PRIMOF.CO42.00.12Prime OfficeReal EstateSmall Cap
CPHCAP-ST.CO42.50.17Copenhagen Capital StamReal EstateSmall Cap
CEMAT.CO42.70.19CematTechnologySmall Cap
HARB-B.CO44.00.16Harboes Bryggeri BConsumer GoodsSmall Cap
NTG.CO49.10.18NTG Nordic Transport GroupIndustrialsMid Cap
ORSTED.CO50.90.10ØrstedUtilitiesLarge Cap
PARKST-A.CO51.00.15Park Street AReal EstateSmall Cap
CPHCAP-PREF.CO51.60.11Copenhagen Capital PræfReal EstateSmall Cap
FYNBK.CO52.60.16Fynske BankFinancialsSmall Cap
LASP.CO52.80.16Lån og Spar BankFinancialsMid Cap
AOJ-P.CO53.00.13Brdr. A & O Johansen præf.IndustrialsSmall Cap
GREENM.CO55.50.14GreenMobilityIndustrialsSmall Cap
HH.CO56.10.14H+H InternationalIndustrialsMid Cap
BLVIS-A.CO56.20.18Blue Vision AReal EstateSmall Cap
NTR-B.CO56.80.12NTR Holding BIndustrialsSmall Cap
CHEMM.CO57.60.17ChemoMetecHealth CareMid Cap
NLFSK.CO58.20.16Nilfisk HoldingIndustrialsMid Cap
RILBA.CO59.20.13Ringkjøbing LandbobankFinancialsLarge Cap
SOLAR-B.CO59.80.15Solar BIndustrialsMid Cap
GJ.CO60.20.17Glunz & Jensen HoldingIndustrialsSmall Cap
SANI.CO60.90.19SanistålConsumer ServicesSmall Cap
SYDB.CO61.00.15SydbankFinancialsLarge Cap
RTX.CO61.10.18RTXTelecommunicationsMid Cap
COLUM.CO61.20.17ColumbusTechnologyMid Cap
SPKSJF.CO61.40.19Sparekassen Sjælland-FynFinancialsMid Cap
ROV.CO61.80.17RovsingIndustrialsSmall Cap
DRLCO.CO62.10.17Drilling Company of 1972EnergyLarge Cap
TRMD-A.CO62.90.14TORM AIndustrialsMid Cap
AAB.CO63.10.21AaBConsumer ServicesSmall Cap
TOTA.CO63.30.18TotalbankenFinancialsSmall Cap
FFARMS.CO64.80.12FirstFarmsConsumer GoodsSmall Cap
AMBU-B.CO65.00.16AmbuHealth CareLarge Cap
GABR.CO65.10.17Gabriel HoldingConsumer ServicesMid Cap
SPNO.CO66.40.13Spar Nord BankFinancialsLarge Cap
LUXOR-B.CO66.50.17Luxor BFinancialsSmall Cap
BAVA.CO67.30.15Bavarian NordicHealth CareMid Cap
MNBA.CO69.50.22Møns BankFinancialsSmall Cap
SAS-DKK.CO69.70.13SASConsumer ServicesMid Cap
RIAS-B.CO70.10.21Rias BIndustrialsSmall Cap
DNORD.CO70.30.19D/S NordenIndustrialsMid Cap
GYLD-B.CO70.40.13Gyldendal BConsumer ServicesSmall Cap
JYSK.CO70.90.16Jyske BankFinancialsLarge Cap
DEMANT.CO71.80.20DemantHealth CareLarge Cap
STRINV.CO74.50.20Strategic InvestmentsFinancialsSmall Cap
SKAKO.CO74.70.17SKAKOIndustrialsSmall Cap
JDAN.CO75.00.16JeudanReal EstateLarge Cap
KBHL.CO75.20.21Københavns LufthavneIndustrialsLarge Cap
ATLA-DKK.CO75.50.12Atlantic PetroleumEnergySmall Cap
NDA-DK.CO76.20.19Nordea Bank AbpFinancialsLarge Cap
NRDF.CO76.60.21Nordfyns BankFinancialsSmall Cap
CARL-A.CO76.90.19Carlsberg AConsumer GoodsLarge Cap
MAERSK-A.CO77.20.20A.P. Møller – Mærsk AIndustrialsLarge Cap
MAERSK-B.CO77.30.20A.P. Møller – Mærsk BIndustrialsLarge Cap
COLO-B.CO79.60.17Coloplast BHealth CareLarge Cap
MATAS.CO80.10.20MatasConsumer ServicesMid Cap
NEWCAP.CO80.40.21Newcap HoldingFinancialsSmall Cap
ISS.CO80.60.17ISSIndustrialsLarge Cap
HVID.CO80.80.23Hvidbjerg BankFinancialsSmall Cap
NORTHM.CO81.40.19North MediaConsumer ServicesSmall Cap
VWS.CO81.40.14Vestas Wind SystemsEnergyLarge Cap
TIV.CO81.50.19Tivoli A/SConsumer ServicesMid Cap
ALK-B.CO81.70.17ALK-Abelló BHealth CareLarge Cap
DJUR.CO82.60.22Djurslands BankFinancialsSmall Cap
GYLD-A.CO84.40.21Gyldendal AConsumer ServicesSmall Cap
HART.CO85.00.15Brdr.HartmannIndustrialsMid Cap
PNDORA.CO86.20.19PandoraConsumer ServicesLarge Cap
NZYM-B.CO86.30.17Novozymes BHealth CareLarge Cap
KRE.CO86.50.23KreditbankenFinancialsSmall Cap
NKT.CO87.20.19NKTIndustrialsMid Cap
LUN.CO87.70.24LundbeckHealth CareLarge Cap
STG.CO88.30.17Scandinavian Tobacco GroupConsumer GoodsLarge Cap
SPG.CO88.80.18SP GroupIndustrialsMid Cap
UIE.CO89.20.18United Int. EnterprisesConsumer GoodsMid Cap
FED.CO89.50.14Fast Ejendom DanmarkReal EstateSmall Cap
PARKEN.CO89.60.16PARKEN Sport & EntertainmentConsumer ServicesSmall Cap
FLS.CO89.80.18FLSmidth & Co.IndustrialsLarge Cap
SIF.CO91.00.17Silkeborg IF InvestConsumer ServicesSmall Cap
NETC.CO91.40.18Netcompany GroupTechnologyLarge Cap
DAB.CO91.50.24Danske Andelskassers BankFinancialsMid Cap
DFDS.CO93.50.20DFDSIndustrialsLarge Cap
DSV.CO94.30.21DSVIndustrialsLarge Cap
BO.CO94.90.22Bang & OlufsenConsumer ServicesMid Cap
TOP.CO97.00.16TopdanmarkFinancialsLarge Cap
MTHH.CO97.50.22MT Højgaard HoldingIndustrialsSmall Cap
SKJE.CO99.10.24Skjern BankFinancialsSmall Cap
LOLB.CO99.30.20Lollands BankFinancialsSmall Cap
TOWN.CO100.30.28HometownReal EstateSmall Cap
BNORDIK-CSE.CO102.00.23BankNordikFinancialsMid Cap
CARL-B.CO104.70.20Carlsberg BConsumer GoodsLarge Cap
OMXC25106.40.21   
VJBA.CO106.60.24Vestjysk BankFinancialsMid Cap
GMAB.CO107.60.18GenmabHealth CareLarge Cap
ROCK-B.CO107.70.20Rockwool Int. BIndustrialsLarge Cap
ROCK-A.CO108.30.19Rockwool Int. AIndustrialsLarge Cap
CHR.CO110.80.28Chr. Hansen HoldingHealth CareLarge Cap
ZEAL.CO111.80.24Zealand PharmaHealth CareLarge Cap
DANSKE.CO114.00.20Danske BankFinancialsLarge Cap
RBLN-B.CO114.20.21Roblon BIndustrialsSmall Cap
TCM.CO114.40.19TCM GroupConsumer ServicesMid Cap
ORPHA.CO115.20.27OrphazymeHealth CareMid Cap
AGF-B.CO116.10.19AGF BConsumer ServicesSmall Cap
GN.CO117.30.19GN Store NordHealth CareLarge Cap
SIM.CO118.50.14SimCorpTechnologyLarge Cap
FLUG-B.CO119.80.28Flügger group BIndustrialsSmall Cap
RBREW.CO121.90.20Royal UNIBREWConsumer GoodsLarge Cap
NORDIC.CO123.20.22Nordic ShipholdingEnergySmall Cap
GERHSP.CO123.50.21German High Street PropertiesReal EstateSmall Cap
NNIT.CO132.70.22NNITTechnologyMid Cap
PAAL-B.CO135.00.17Per Aarsleff Holding BIndustrialsMid Cap
SCHO.CO140.30.19Schouw & Co.IndustrialsLarge Cap
OSSR.CO142.60.18ÖssurHealth CareLarge Cap
ALMB.CO162.30.20Alm. BrandFinancialsLarge Cap
GRLA.CO174.00.25GrønlandsbankenFinancialsSmall Cap

Hvis vi nu starter med SBS, eller Scandinavian Brake Systems. Så har de den mindste SS, hvilket vil sige at det er den aktie der har fuldt smittetrykket bedst. Det ser også sådan ud når man plotter dem mod hinanden. De er i perioden faldet fra en lukkekurs på 15,5 kroner til 13,1 kroner, men har været oppe på over 44 kroner omkring samme tidspunkt som COVID-19 smitten stak af omkring julen i 2020.

De har dog ikke oplevet samme stigning med smittetrykket omkring denne jul i 2021. Men jeg kan heller ikke finde nogen åbenlys sammenhæng mellem COVID-19 og bremser til biler og motorcykler.

Et andet firma der følger COVID-19 smitten meget godt er InterMail der leverer løsninger til at automatiserer markedskommunikation.

Som det ser ud lige nu, så klister deres lukkekurs sig nærmest op af COVID-19 smitten. Mon det bliver ved? Det vil jeg ikke begynde at gætte om.

Hvis man kigger lidt efter firmarer der er omvendt i forhold til smitten er det lidt sværere at finde da en aktie kan få en høj SS hvis den bare er anderledes end smitten. Men, hvis man tager f.eks. Nordic Shipholding der ejer fem tankskibe til transport af olie og den slags.

De har taget et stort omvendt proportionelt dyk i den nuværende stigende smitte og også en hak omkring stigningen sidste jul. Så måske de lider mere under COVID-19 end så mange andre, men mest af alt er den bare gået rigtig meget nedad for dem (som mange firmaer der ryger under fossile brændstoffer også har oplevet).

Hvad med firmarer man kunne forstille sig ville være ramt af COVID-19 smitten. Som bliver direkte lukket ved højt smittetryk? Her tænker jeg på f.eks. SAS og Tivoli.

Her er specielt SAS blevet hårdt ramt (sammen med stort set alle andre flyselskaber) og det ligner, for mig, at deres dyk passer meget godt sammen med stigende COVID-19 tilfælde. Og det ligner også at SAS aktien er på vej ned i denne jul. I alle tilfælde virker det til at aktier i flyselskaber er forholdsvist risikofyldte for tiden.

Konklusion

COVID-19 har påvirket de fleste menneskers liv og i den grad også aktiemarkedet og nogle aktier er mere robuste over for COVID-19 end andre. På lang sigt, går det nok alligevel opad – det har det gjort hvis man kigger bagud i historien, på trods af finanskriser og andet skidt. Så jeg vil holde fast og bare se dyk i aktiemarkedet som en slags udsalg og mulighed for at købt billigt ind.

Kildekoden

Download alt kode der blev brug her

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *