Mange aktier i få selskaber eller få aktier i mange selskaber, hvad er bedst?

Jeg læste forleden et meget interessant spørgsmål på moneypennyandmores instagram profil. Det lød således: ”Hvad er bedst: eje 2 aktier i 20 selskaber eller 15 aktier i 3 selskaber?”, så en bred investering med stor spredning mod en smal investering med lille spredning – hvortil Linnéa svarede at den brede investering er det oplagte valg. Men det fik mig til at tænke, det kan jeg jo bare afprøve og give et data-baseret svar. Så det er det vi skal regne på i her.

Bred investering vs. smal investering

Jeg har tilladt mig at ændre spørgsmålet så der er balance i total antal aktier, til 3 aktier i 15 selskaber (bred investering) eller 15 aktier i 3 selskaber (smal investering), så 45 aktier i alt for begge tilfælde. Herefter er det jo bare at vælge nogle aktier. Men udfaldet er jo ekstremt afhængig af hvilke aktier man vælger, så for at gøre det fair bliver de valgt tilfældigt. Og for at undgå at jeg ved et tilfælde rammer nogle virkelig gode aktier for det ene sæt, så gentager jeg det 1000 gange med forskellige tidshorisonter (fra 1 til 30 år). Aktierne har jeg trukket fra S&P500 og historisk kursdata fra Yahoo Finance.

Hvad er så bedst?

Jeg har 1000 sæt bestående af 3 aktier i 15 selskaber og 1000 sæt af 15 aktier i 3 selskaber for 7 forskellige tidsperioder (dvs. 14.000 forskellige sæt i alt). Herefter har jeg opgjort hvor ofte en bred investering med 15 selskaber har haft højere inflationsjusteret stigning end en smal investering med 3 selskaber.

Det var faktisk mere balanceret end jeg havde forventet. Jeg havde forventet at den brede løsning med mange selskaber ville sænke risikoen og på lang sigt være væsentlig bedre. Men efter 20 år (dvs. fra 2002 til 2022) var det faktisk tæt på 50/50 om det var 15 eller 3 selskaber der var investeret i, og efter 30 år var det marginalt bedre at vælge 3 tilfældige selskaber (smal investering) end 15 (bred investering). Jeg prøvede også for en god ordens skyld at sætte antallet op til 25 – dvs. 3 aktier i 25 selskaber, eller 25 aktier i 3 selskaber og det gav stort set samme resultat.

Hvad koster det?

Jeg har valgt at se bort fra kurtage her, men da der er tale om en forskel på 3 og 15 køb og så mange år synes jeg det er fair nok. Men jeg har udregnet gennemsnitsprisen for hvad det ville koste at købe de 45 aktier i begge tilfælde.

I 2021 (1 år tilbage i tiden), ville det i gennemsnit have kostet lige omkring 2.700 dollars at købe 3 aktier i 15 tilfældige selskaber. I modsætning ville det kun koste omkring 550 dollars at investere med 15 aktier i 3 tilfældige selskaber.

Her er det tydeligt at det i gennemsnit er langt billigere at købe 15 aktier i 3 tilfældige selskaber end 3 aktier i 15 tilfældige selskaber. Jeg har justeret for inflation, men alligevel bliver det billigere jo længere man går tilbage i tiden. Men det er jo også fordi at hele markedet et steget i værdi, så det er ikke så mærkeligt. Hvis man vælger 15 tilfældige selskaber, så er chance også større for at ramme nogle dyre aktier end hvis man vælger 3. Derfor er selve antallet af aktier man køber i denne sammenhæng heller ikke så vigtig i forhold til den samlede pris (i gennemsnit).

High risk, high reward

Så, med en tidshorisont på 20 år gjorde det ikke den store forskel om man valgte bred investering eller smal investering. Så der er ca. samme chance for at ramme 15 aktier i 3 selskaber som klarer sig bedre end 3 aktier i 15 selskaber som omvendt. Men det betyder det ikke at udfaldene er ens. Hvilket er mere tydeligt hvis jeg prøver at plotte alle udfald.

Dette er et boksplot (ikke at forveksle med et candlesticks plot). Selve boksen viser første og tredje kvartil (kaldet interkvartilområdet (IQR) dvs. hvor 50% af de 1000 datapunkter ligger), med en vandret streg for medianen. De to lodrette streger viser 1,5 gange interkvartilområdet og alt uden for det område vises som prikkerne, også kaldet outliers. 

Det viser sig at median ændringen er 3 aktier i 15 selskaber er næsten ens til median ændring for 15 aktier i 3 selskaber, lige meget hvor lang tid der går. Men det er mere tydeligt at den mørkeblå boks (3 selskaber) er tykkere end den lyseblå (15 selskaber). Dette betyder at der er større udsving i ændringerne for de 1000 simuleringer når man har få selskaber i forhold til mange. De lodrette streger, strækker sig også længere op og ned for 3 selskaber, og der er langt flere outliers. Det betyder kort fortalt, at der er en større chance for at få en kæmpe gevinst ved at vælge færre selskaber men så investere mere i dem, frem for at vælge mange selskaber. Men, det betyder også at risikoen for at tabe meget er tilsvarende større.

Konklusion

Skal du investere meget i få selskaber, eller lidt i mange selskaber? Ja, om det er det ene eller andet viser sig faktisk ikke at være så vigtigt (marginalt mere sikkert at vælge mange selskaber) i forhold til om det ene eller andet er bedst. Men den store forskel er i risikoen for store tab og chancen for store gevinster. Så hvis du vil ønsker lavere risiko, så er en strategi hvor man investere lidt men bredt i mange selskaber noget for dig. Hvis du er mere til høj risiko, men også potentielt højere gevinster, så er det færre selskaber men flere aktier du skal gå efter.

Andre indlæg du måske vil synes om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.