Et dyk ned i resultaterne fra folketingsvalget 2022

Nogle sporadiske glemte valgplakater hænger stadig i lygtepælene og minder os om at der ikke er længe siden folketingsvalget 2022 er overstået. Resultatet, fordeling af mandater og hvilken regering vi ender med, er mindre interessant for mig lige her. Men jeg har været forbi Danmarks statistik og hentet valgresultaterne for alle 92 opstillingskredse og gået på jagt efter sjove eller spøjse tendenser.

Valgresultatet

Du har sikkert allerede set det røde kort, hvor det største parti i hver kreds er vist – men skulle det være gået forbi dig, ser det således ud:

Data til kortet er trukket fra Danmarks Adressers Web API (DAWA).

Socialdemokratiet lagde sig i toppen i 84 ud af de 92 kredse, mens Venstre og Enhedslisten hver fik sejren i 4 kredse. Men, som det jo ofte er tilfældet, så kan ét parti ikke danne regering alene (om end Stauning var tæt på til folketingsvalget i 1935). Så hvis man i stedet kigger på hvor stor en andel af stemmerne hver blok fik ser det helt anderledes ud.

Nu er det hele pludseligt meget mere blåt, specielt Jylland uden for Aarhus og Ålborg, men også nogle få kredse på Sjælland. Den kreds med flest stemmer til rød blok var Nørrebro hvor 83% af stemmerne var til enten A, B, F, Q, Ø, Å og modsat var det i Ringkøbing hvor der gik flest stemmer til blå blok (69% til C, D, I, K, O, V, Æ).

Diversitet i resultatet ved folketingsvalget

Indenfor biologi bruger man ofte et begreb der hedder diversitet – et mål for hvor mangfoldig arterne er inden for et givet område. En høj diversitet betyder man kan finde mange forskellige planter og der er en rimelig ensartet fordeling af dem – modsat er en lav diversitet ensbetydende med at én eller få arter dominere.

Det koncept kan man også bruge til at udregne hvilke kredse der er mere eller mindre domineret af et eller få partier.

Her er det Nordjylland der generelt har lav diversitet (dvs. et eller få partier dominere), men Lolland er ved at sprænge skalaen. På Lolland fik Socialdemokraterne nemlig hele 43,6% af stemmerne i modsætning til de 27,5% de fik på landsplan. I den anden ende finder vi Falkonerkredsen hvor Socialdemokraterne fik 17%, mens både Venstre, SF, Enhedslisten og Moderaterne fik omkring 11%.

Kvinder i dansk politik

Der stillede i alt 1.014 kandidater op til folketingsvalget denne gang og 389 (svarende til 38,3%) af dem var kvinder, mens de resterende 625 var mænd. Det er selvfølgelig også forskelligt inden for hvert parti hvor stor en andel af deres kandidater der var kvinder.

Den mest lige fordeling af køn var i Alternativet (46 mænd og 47 kvinder) og Enhedslisten (41 mænd og 42 kvinder) og mest skævt var det i Nye borgerlige (44 mænd og 14 kvinder). De frie grønne havde en lille overvægt af kvinder med 15 mænd og 18 kvinder. Blå blok var generelt mere mandetung (329 mænd og 164 kvinder) i forhold til rød blok (251 mænd og 203 kvinder).

Men gør det nogen forskel på slutresultatet om et parti har en overvægt af det ene eller andet køn? Det kan man jo kigge på ved at se hvor mange stemmer partiet fik til folketingsvalget i forhold til kønsratioen.

Der er (heldigvis) ikke rigtig nogen sammenhæng til at en overvægt af mænd, eller kvinder, medførte et bedre valgresultat (i hvertfald ikke signifikant i en spearman correlation).

Personlige stemmer ved folketingsvalget

Man kan, hvis man synes, vælge at sætte sit kryds ved en bestemt person og derved stemme personligt og forøge kandidatens chance for at komme ind i folketinget. Nogen synes det er vigtigt og for andre giver det mere mening at stemme på partiet. På landsplan er der også nogle forskelle på hvor mange der sætter kryds ved partiet eller ved kandidaten.

Procent personlige stemmer ved folketingsvalget 2022

Specielt Nordjylland er helt tosset med at stemme personligt, hvor over 60% har stemt personligt i Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Brønderslev, Himmerland og Thisted. I den anden ende, hvor man oftere sætter kryds ved partiet, er omkring Fyn, specielt Fredericia, Nyborg og Odense hvor kun omkring 30% stemte personligt.

Hvis man kigger på nogle af de kandidater der fik flest personlige stemmer, er der ikke meget der overrasker i toppen.

Det er som forventet partiledere og kendte ansigter der får mange personlige stemmer og meget fint fordelt mellem blokkene. Men der er nogle partier der generelt får lidt flere personlige stemmer end andre.

Partier med forholdsvis mange personlige stemmer ved folketingsvalget 2022

Hvis partier ligger under stregen til højre så får partier generelt flere personlige stemmer end gennemsnittet. Her kan man se specielt venstre har fået specielt mange personlige stemmer, faktisk var næsten 60% af alle deres stemmer personlige. I den anden grøft ligger Moderaterne, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance og hygger sig – omkring 33% af deres stemmer var personlige stemmer.

Køn og personlige stemmer ved folketingsvalget

Nu er kvinder, som vist tidligere, underrepræsenteret i dansk politik. Men man kunne fristes til at tænke på at nogle derfor vil have en tendens til oftere at stemme personlige på kvinder, netop på baggrund af at der er så få af dem. Så jeg har talt op hvor mange personlige stemmer der er gået i gennemsnit til kvindelige kandidater og til de mandlige kandidater.

Hvis man gør det lidt fancy og tager parti med ind i udregningen ser det således ud.

Andel personlige stemmer per køn og parti ved folketingsvalget 2022
Højden af hver bar angiver det gennemsnitlige antal personlige stemmer til hvert køn indenfor hvert parti.

Her kan man se at det er specielt Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige der har tiltrukket personlige stemmer til deres kvindelige kandidater i blå blok mens Socialdemokratiet har gjort det samme i rød blok. De Frie Grønne, Moderaterne og Liberal alliance har haft tiltendes til at deres mandlige kandidater fik flere personlige stemmer i gennemsnit.

Tilsammen har kvinderne har fået i alt 693.422 personlige stemmer og mændene har fået 938.669 personlige stemmer. Men da der var flere mænd end kvinder giver det i gennemsnit 1502 personlige stemmer til hver mand og i gennemsnit 1782 personlige stemmer til hver kvinder. Så kvinderne har fået omkring 19% flere personlige stemmer end deres mandlige kandidat-kollegaer (og er det ikke grund nok til at opstille med flere kvindelige kandidater næste gang?).

Andre indlæg du måske vil synes om

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.