Udbyttekonge

Nordens udbyttekonger og stormænd

Der findes en række firmaer der udbetaler en del af deres overskud til aktionærerne som udbytte. Hvis de så gør det i 25 år og bliver ved med at øge udbyttet hvert år kan de komme på listen over de såkaldte ”Dividend Aristocrats”, og nettet er fyldt af steder hvor man kan finde de lister. Jeg synes personligt at suredividend.com har en god forklaring og liste hvis man vil vide mere om dem.

Men hvad med udbytteaktier i norden?

Men, jeg har haft mere besvær med at finde en udtømmelig liste over nordiske udbytteaktier og deres historiske udbytte – så er det godt man kan lave det selv.

Jeg har været inde på yahoo finance og fundet alle tickers for aktier for de nordiske lande (dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland). Efter at have filtreret listen efter dem jeg kunne finde en adresse på (via web scraping på yahoo finance) endte jeg med en liste på 1593 aktier. Herefter hentede jeg udbytte for alle 1593 aktier, så lang tid yahoo finance havde data fra (år 2000). Det endte med at 813 af dem havde udbetalt udbytte mindst én gang i den periode.

Udbyttekonger og stormænd

Nu det er de nordiske aktier vi har med at gøre, så jeg tænkte det var passende at bruge begreber fra norden. I vikingetiden var der stormænd, som var en slags høvdinger med deres egen lille område at kontrollere og deres egen lille hær. Over dem var kongen, som i princippet bare var den stormand med den største hær (men han var også den der kunne kalde alle stormændene sammen og planlægge togter). I alle tilfælde kan jeg ikke bruge begreberne som Dividend Aristocrats, da det kræver 25 års udbytte og min data rækker kun tilbage til år 2000 (hvis nogen ved hvor jeg systematisk kan finde udbyttedata fra tidligere, så skriv endelig til mig).

Derfor vælger jeg at definerer to nye begreber:

De nordiske udbyttekonger: har udbetalt udbytte i mindst 10 år med enten vækst eller samme udbytte som sidste år (dvs. de må aldrig have haft en negativ udbyttevækst).

De nordiske udbyttestormænd: Har udbetalt udbytte hvert år i mindst 10 år og er ikke med som konge.

Hvis man så tæller dem op, ser det sådan her ud:

På trods af mange udbytteaktier, er der ikke mange der er konsistente omkring det (dvs. stormænd) og endnu færre der aldrig er gået tilbage på udbyttet (dvs. konger). Specielt ligner det at Sverige har mange firmaer der er glade for at dele ud af overskuddet. Men der er også langt flere svenske aktier at tage fra, så hvis man kigger på procentdelen af aktier der udbetaler udbytte, er det faktisk Finland der har flest med 75.9% af de 195 aktier på min liste. I den modsatte ende med 44.3% ud af 851 aktier der udbetaler udbytte, finder vi Sverige.

En note omkring yahoo finance og mulige fejlkilder

De nordiske udbyttekonger

Der er i alt 32 aktier fra fire lande der opfylder kriteriet for udbyttekonger jeg satte ovenfor (har udbetalt udbytte i mindst 10 år og aldrig negativ udbyttevækst).

Udbyttekonger som tabel

Der er mange måder at opgøre et godt udbytte på, men jeg har valgt at udregne det direkte afkast for de sidste 10 år for alle kongerne og så tage medianen. Det direkte afkast er udbyttet i forhold til kursen – så hvis aktien udbetaler 4 kr. per aktie og koster 100 kr. per aktie, så er det direkte udbytte 4%. Jeg har også vist det direkte udbytte for 2021 som en prik for hver søjle. Da vi ved at kongerne aldrig er gået ned i udbytte (per definition), vil en prik der ligger over søjlen indikerer at kursen i 2021 for lige den aktie var forholdsvis lav i forhold til det historiske direkte udbytte.

De nordiske udbyttestormænd

Her er der 165 i alt, så det bliver ikke for kønt hvis man plotter det hele på individuel basis (men den fulde listen kan hentes længere nede). I stedet kan vi prøve at kigge på hvilke lande der generelt udbetaler mere i direkte udbytte gennem de sidste 10 år.

Her ligger de 11 udbyttestormænd i Danmark helt i bunden i forhold til resten af norden, hvilket kan tyde på at de generelt ligger med en høj kurs i forhold til hvad de deler ud. Hvis man til gengæld tager turen over til Norge eller Finland er der flere aktier der giver et godt direkte afkast. Og Sverige ligger et sted midt imellem.

En note om (kilde)skat fra udbytteaktier

Det blev for tætpakket hvis jeg plotter alle udbyttestormænd på én gang, men hvis vi nu kigger på de danske udbyttestormænd først:

Specielt Solar A/S stikker lidt ud her omkring deres direkte afkast i 2021. De har haft et flot stabilt udbytte de sidste 10 år, men har øget deres udbytte fra omkring 10-14 kr. per aktie til 40 kr. per aktie i 2021. Ellers ligner det at Tryg A/S har været meget stabile til at give omkring 3% tilbage i forhold til deres kurs gennem mange år.

I Norge ser listens således ud:

Her er det lidt bemærkes værdigt at se at så mange fra ”Financial Services” ligger i højre del af plottet hvor der generelt er godt udbytte i forhold til kursen. Faktisk er det 8 ud af top 10 der er i den sektor. Det er måske et mønster der er værk at kigge lidt nærmere på. Så hvis man prøvet at opgøre direkte afkast på hvilken sektor på tværs as alle lande ser det således ud:

Her kan vi bekræfte at finanssektoren generelt giver et godt direkte afkast gennem de sidste ti år. Lidt sjovt at hvis man har mange penge stående i banken skal man betale banken (negativ rente), men hvis du har mange penge investeret i banken så betaler banken dig (i udbytte).

Kan jeg få listerne selv?

Ja, det kan du tro:

Konklusion

Udbytteaktier kan være en måde at se sine investeringer give noget tilbage på en mere håndgribelig måde end ved at en kurs stiger – nemlig at der bliver sat penge direkte ind på ens konto. Man kan så prøve at sprede sine udbytteaktier så man får udbyttet udbetalt jævnt fordelt henover året, så det kan fungerer som en ekstra indkomst. Derudover udbetales udbytte (oftest) også i et nedadgående marked, så det hele ikke bare står i rødt. Som med alle andre aktier, så husk selv at undersøge firmaet grundigt og om det har et solidt fundament at give sit udbytte på inden du går ind i det.

Andre indlæg du måske vil synes om

3 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.