Price-to-earnings ratio (P/E ratio), del 2 – hvordan har det udviklet sig over tid?

I den første del skrev jeg om hvad P/E ratio er og hvor stor forskel der er på gennemsnits P/E ratio fra land til land og sektor til sektor. Det kan være med til at sige noget om et bestemt firmas P/E ratio er god eller dårlig. Men, aktiemarkedet er dynamisk og ændre sig over tid. Og hvordan en enkelt aktie bevæger sig i forhold til resten kan være med et at vurdere om dens værdi er sat for lavt eller højt.

Hvor finder jeg historisk data for indtjening?

Jeg har haft lidt besvær med at finde god historisk data for indkomst, uden at det koster det hvide ud af øjnene, spidsen af en jetjager samt en bondegård. Både Morningstar og Börsdata har data for indtjening, men for at bruge deres API (Application Programming Interface, en måde at hente data via programmering) skal man betale – og ret meget hvis man skal have alt data. Men jeg fandt frem til AlphaVantage, der har en gratis API og 25 år historisk data for indtjening, så valget faldt på den. Det eneste problem er at den ikke dækker nordiske aktier, så vi må leve med kun at kigge på nordamerikanske aktier for denne gang.

NASDAQ100 firmaer gennem 25 år

Jeg har brugt den nuværende (januar 2022) liste af firmaer på NASDAQ100 indekset. Der har været mange udskiftninger over årene, men pointen her er hvordan en samling er firmaer udvikler sig over tid. Så jeg har taget de 101 aktier på NASDAQ100 og hentet deres ”earnings per share” (EPS) samt lukkekursen for hvert år siden 1996, hvis det fandtes. Derved kunne jeg udregne P/E ratioen for alle 101 aktier over 25 år. Hvis man først kigger på hvor mange der har haft en positiv indtjening (da P/E ratioen typisk ikke udregnes for negativ EPS) har langt de fleste haft positiv indtjening, selv i år hvor markedet er gået nedad.

Så, jeg har kunnet udregne P/E ratio for de firmaer med positiv indtjening og man kan derved udregne median P/E ratio for hvert år (jeg har valgt at bruge median da den er mindre følsom over for outliers).

Her er n hvor mange firmaer der er brugt til at udregne median. Dvs. hvor mange jeg har kunnet få data fra, der havde en positiv EPS det år.

Det er værd at huske på at P/E ratioen bliver høj hvis kursen er høj i forhold til indtjeningen. Så man kan se at da NASDAQ100 havde et peak omkring år 2000, var median P/E ratio også høj – og her i 2021 hvor NASDAQ100 også er meget høj er P/E ratioen igen nået højt op.

P/E ratio for NASDAQ100 fordelt på sektorer

Som jeg også kom ind på i første del, kan en lav P/E ratio være et tegn på at kursen for en aktie er for lav i forhold til den sande værdi. Men lav i forhold til aktier der minder om den. Så hvis man splitter medianen op i de forskellige sektorer, ser det således ud.

Her kan man se at de forskellige sektorer generelt følger hinanden meget godt, men med lidt udsving her og der. F.eks. kan man se i 2020 og 2021 er specielt aktier inden for ”Consumer Discretionary” (kender ikke lige det danske ord, men dækker over firmaer der sælger fysiske ting, i modsætning til services, man i princippet ikke har brug for, f.eks. Amazon, eBay eller Starbucks) samt informationsteknologi aktier (f.eks. Microsoft, Nvidia eller Paypal) steget i P/E ratio. Det modsatte gælder for aktier inden for sundhed (f.eks. Moderna, Biogen eller Illumina), der er faldet meget i 2021.

P/E ratio for S&P500 aktier over tid fordelt på sektor

Man kan lave præcis samme øvelse som for NASDAQ100 indekset, men bare på det ca. 500 firmaer der er med på den nuværende S&P500 liste. Når man gør der og deler det ud på de forskellige sektorer, ser det sådan her ud.

Kan man specielt se at aktier inden for ejendom (f.eks. Boston Properties, Realty Income Corporation og Ventas) har fra omkring 2003 til 2015 haft en generelt højere P/E ratio end resten af aktierne på S&P500 listen. Og på samme måde som for NASDAQ100 har der været en generel ret kraftig stigning over hele linjen i 2020 og 2021. Men her skiller aktier inden for finans (f.eks. American Express, Goldman Sachs eller Wells Fargo) sig lidt ud, idet de generelt ligger laverer end resten.

Konklusion

P/E ration er et (ud af mange) mål der kan bruges til at vurdere om kursen for en aktie er høj eller lav. Men det er specielt brugbart til at sammen ligne aktier – men da der kan være store udsving i den gennemsnitlige P/E ratio både over tid og mellem forskellige sektorer er det vigtigt altid at vurdere det efter kontekst.

Der har været en generel stigning i P/E for stort set alle sektorer i 2020 og 2021, hvilket kan tyde på at kursen er steget hurtigere end firmarernes indtægter har fulgt med. Det er også af grundene til at nogle mener at markedet er på vej mod et crash.

Andre indlæg du måske vil synes om

Hvad er CAGR?

CAGR er en forkortelse for “Compound Annual Growth Rate” og er en måde at udregne det gennemsnitlige afkast per år over en tidsperiode. Det vigtigste […]

Læs mere here

2 comments

  1. REITs er også lidt speciell ifht deres skat, så måske er det hvorfor 🤔

    Spændende data. Har du tjekket Shillers PE? Det kan måske blive næste indlæg? 😀😀
    Tak for al research! 🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.