Alt der er værd at vide om aktiesparekontoen

En aktiesparekonto blev oprettet som et forsøg på at motivere flere danskere til at investere. Fordelen ved aktiesparekontoen er at der kun betales 17% i skat i modsætning til 27% (og 42% hvis mere end 57.200 kroner i gevinst) der betales på et normalt aktiedepot. Aktiesparekontoen er lidt i sin egen boble og har nogle særlige regler der er værd at være opmærksom på. Man må kun have én aktiesparekonto, uanset hvor mange banker du bruger (så det er måske værd at vælge en bank med fornuftig kurtage).

Beskatning af aktiesparekonto

Der er to måder aktier beskattes på: realisations- og lagerprincippet (læs mere om det her). Kort fortalt så skal lagerbeskatning betales én gang om året, mens realisationsbeskatning betales først ved salg. En aktiesparekonto beskattes udelukkende efter lagerprincippet.

Hvordan betales skat på aktiesparekonto

Ved årets udgang, den 31. december indberetter det pengeinstitut du har aktiesparekonto ved, værdien af dine investeringer. Forskellen mellem værdien den 31. december året før og værdien nu skal der så betales 17% skat af.

Eksempel 1 – første år med aktiesparekonto (startværdi på 0 kroner)

Eksempel 2 – andet år med aktiesparekonto (startværdi > 0 kroner og indkøb i løbet af året)

Eksempel 3 – tab på aktiesparekonto

Udbytteaktier på aktiesparekontoen

Mange investeringsforeninger udbetaler ofte udbytte her i februar, så hvis du står i den situation at du har investeringsforeninger på din aktiesparekonto, er det værd at læse med her. Udbytte beskattes nemlig også med 17%, men i modsætning til et normalt aktiedepot er det nemlig ikke sikkert at din bank tilbageholder udbytteskatten. Så her skal du være ekstra opmærksom på at få registreret udbytte for din egen skyld næste gang det bliver januar.

Eksempel 4 – udbytteaktier

Indskudsloftet

Der må indbetales et maksimalt beløb på en aktiesparekonto svarende til 103.500 kr. pr. 1. januar 2022. Så, hvis der den 31. december 2021 var værdier for 80.000 kroner, må du i 2022 indskyde maksimalt 103.500 kr. – 80.000 kr. = 23.500 kr. Og det er også selvom dine aktier skulle falde til f.eks. 70.000 kroner i løbet af januar, så er det stadig kun 23.500 kroner du må tilføje.

Hvis du kommer til at indskyde for meget på din aktiesparekonto, skal du tilbageføre det overskydende beløb, så snart fejlen opdages. SKAT pålægger en afgift på 3 % hvert år af eventuelle overskydende beløb.

Eksempel 5 – Indskudsloftet

Eksempel 6 – udbytte og indskudsloftet

Hvordan og hvornår betales skatten

Banken du har aktiesparekontoen ved, trækker det skattepligtige beløb (plus eventuelle udgifter) fra din aktiesparekonto omkring den 15. januar, uanset om der er dækning eller ej. De har så 8 uger til at fortælle dig om hvad der er trukket og på hvilket grundlag, samt om der er overtræk.

Så for at undgå at betale renter for overtræk er det en god idé at få overført beløbet du skal betale i skat inden den 15. januar. Her er der faktisk en undtagelse for indskudsloftet, så du må gerne overføre et beløb svarende til en eventuel skat og afgifter uanset om du har ramt indskudsloftet. Men, det skal indbetales i samme år som skatten skal betales.

Fradrag på aktiesparekontoen

Der er nogle få ting du kan trække fra på aktiesparekontoen, som du så ikke skal betale skat af. Skat skriver følgende:

der opnås fradrag for samtlige omkostninger, der er trukket på aktiesparekontoen, herunder kurtage for køb og salg af værdipapirer samt bankgebyrer, depotudskrifter og eventuelle udgifter til formueadministration

Dvs. at hvis du har købt for 20.000 kroner et år og det er steget til 21.000 kroner, men du har betalt 1% i kurtage (= 200 kroner), skal du kun betale skat af 800 kroner (dvs. 136 kroner i stedet for 170 kroner).

Hvordan påvirker gevinster på aktiesparekonto skat på et aktiedepot?

På et normalt depot betales der 27% i skat af gevinster og udbytte op til de først 57.200 kroner og derefter 42% på alt over det beløb. Men hvad nu hvis vi har haft en gevinst på 20.000 kroner på vores aktiesparekonto og 50.000 på vores depot?

Jo, så beskattes de 20.000 kroner på aktiesparekontoen med 17% og de 50.000 fra depotet med 27%, for som jeg skrev i starten er aktiesparekontoen lidt i sin egen lille boble og gevinster her tæller ikke med beløbet for at nå de 42% i skat af aktieindkomst.

Det er 17% på aktiesparekontoen, uanset om du har en gevinst på 1 krone eller 100.000 kroner.

Hvilken forskel gør det?

Hvis vi antager at vi har 100.000 kroner investeret både på en aktiesparekonto og et normalt aktiedepot og der har været en gevinst på 8% det år. På aktiesparekontoen bliver det til en skat på 1.360 kroner, mens det bliver til 2.160 kroner på depotet, så en faktisk forskel på 800 kroner. Det er en forskel der er til at overse, men det er da værd at tage med.

Der hvor det måske begynder at blive værd at kigge på er når man medtager renters rente. Så hvis vi igen tager udgangspunkt i 100.000 kroner og et årlig afkast på 8%, men vi nu kigger 30 år ud i fremtiden (og antager at begge er lagerbeskattet). Her når aktiesparekontoen en værdi på 737.879 kroner, mens det normale aktiedepot kun kommer op på 584.012 kroner, så en forskel på 153.867 kroner og det er bestemt værd at skrive hjem om (jeg har brugt mit egen fremskrivningsværktøj, hvor man også kan medregne skat og inflation til denne udregning).

I dette ekempel begynder skatten på aktiesparekontoen at løbe op på over 10.000 kroner per år, man skal have klar i kontanter i starten af januar og ikke bare kan køre ind under den normale skat. Så det er måske også værd at have i mente.

Så længe man er under indskudsloftet er det ikke så vigtigt om man har investeringsforeninger der udbetaler udbytte eller er akkumulerende. Men når man kommer op til indskudsloftet, kan man ikke længere bruge udbyttet til at geninvesterer på aktiesparekontoen (se eksempel 6 for oven). Så her kan det være en fordel at skifte til akkumulerende investeringsforeninger, eller helt normale aktier for at bibeholde de 17% i skat.

Hvornår er det ikke en fordel at bruge en aktiesparekonto?

Aktiesparekontoen er i de fleste tilfælde en fordel. Men, de 17% der betales i skat pga. lagerprincippet kunne jo have indgået i renters rente hvis det blev beskattet efter realisationsprincippet og derved i sidste ende være bedre på trods af højere beskatning. Der findes tilfælde (kræver lang tid, eller forholdsvist højt afkast) hvor det faktisk ikke er en fordel at have en aktiesparekonto.

2 = Aktiesparekonto bedre med > 50.000 kr.
1 = Aktiesparekonto bedre med > 25.000 kr.
0 = Forskel mindre end 25.000 kr. i hver retning
-1 = Aktieindkomst bedre med > 25.000 kr.
-2 = Aktieindkomst bedre med > 250.000 kr.
-3 = Aktieindkomst bedre med > 5.000.000 kr.
-4 = Aktieindkomst bedre med > 50.000.000 kr.

Så de blå farver er tilfælde hvor et aktiedepot er bedre, mens de røde farver viser hvor aktiesparekontoen er det bedst valg. Så, hvis man er i stand til at få et afkast på 13% per år i 30 år, vil aktiedepotet være det bedste valg, men hvis man regner med et afkast på omkring 7% per år, er det aktiesparekontoen der er bedst.

Uanset hvad, bliver aktiesparekontoen aldrig meget bedre end omkring 70.000 kroner i forskel fra et aktiedepot. Men det kræver også at man aldrig sælger fra aktiedepotet før det angivet år et nået.

Konklusion

For langt de fleste nye investorer vil aktiesparekontoen være det oplagte valg. For mere erfarne investorer er loftet på 100.000 alt for lavt til at det gør nogen rigtig forskel. Men målgruppen er også nye investorer.

Risikoen ved at investerer er også stort set den samme på en aktiesparekonto som på et aktiedepot (der er lidt forskel i hvordan man kan trække tab fra, se eksempel 3 oven for).

Kilder

Andre indlæg du måske vil synes om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.