Price-to-earnings ratio (P/E ratio), del 4 – Er P/E ratio faktisk god til at forudsige fremtiden?

Forrige afsnit handlede om hvordan man håndterer udsving i indtjening, og derved udsving i P/E ratioen fra år til år. Nemlig ved at udregne en P/E ratio baseret på de sidste 10 års indtjening.

I denne del vil jeg gå tilbage i tiden og udregne P/E ratioen for S&P500 firmaer og så se hvordan det er gået dem senere hen, baseret på om de havde en høj eller lav P/E ratio i fortiden. Med andre ord – er der en sammenhæng mellem P/E ratio og kursudvikling?

P/E ratio og kursudvikling

Jeg har hentet indtjening for de nuværende S&P500 aktier fra AlphaVantage og kursdata fra Yahoo Finance og beregnet P/E ratio for hvert år. Herefter var det “bare” at gå tilbage i tiden, og se hvor meget en given aktie er steget i forhold til dens P/E ratio.

Hver prik er én aktie og den sorte horisontale linje er hvor meget S&P500 er steget i sig selv, i samme periode.

Hvis en lav P/E ratio skulle være et mål for om en aktie har et potentiale for at stige skulle man forvente en tendens med høje stigning jo lavere P/E ratio. Men det er faktisk mere det omvendte der er tilfældet. Det er lidt tydeligere at se, hvis man inddeler P/E ratio i nogle grupper og så kigger på medianstigningen inden for gruppen.

Den sorte linje er hvor meget S&P500 er steget i sig selv, i samme periode.

Her er det aktier der havde en P/E ratio i 2011 et sted mellem 20-25 som den eneste gruppe haft en median stigning højere end S&P500 indekset selv. En P/E ratio fra 0 til 15 har haft næsten samme stigning som indekset, så konklusionen må være at der generel ikke er nogen sammenhæng mellem lav P/E ratio og så høj kursstigning.

P/E ratio i forhold til sektoren

Nu har jeg tidligere skrevet om at der er stor forskel på hvad en høj og lav P/E ratio er, alt efter hvilke sektor aktien befinder sig i. Så det giver måske også mening at udregne en P/E i forhold til sektoren her? Jeg har derfor udregnet P/E ratio i forhold til median P/E ratio for sektoren. Dvs. en negativ værdi angiver P/E ratioen var under medianen, mens en positiv værdi betyder at P/E ratioen var over medianen i sektoren.

Her er det ikke meget mere klart. Det lader til at der ikke er den store sammenhæng mellem lav P/E ratio og en fremtidig stigning. Hvis jeg skal hive noget frem, så skal det være informationsteknologi.

Her er der en svag negativ tendens, hvor en lav P/E ratio har hængt sammen med en høj stigning, men det er ikke imponerende eller stærkt på nogen måde.

Måske der bare skal gå længere tid?

Ok, så en lav P/E ratio var ikke fantastisk til at forudsige en kursstigning om 10 år. Men måske det bare er min tidshorisont der er forkert? Måske er P/E ratio bedre på kortere eller længere sigt end 10 år?

Men det er jo sådan set nemt nok at finde ud af. Jeg kan jo bare udregne P/E ratio og stigningen for alle aktier 1 år tilbage – så P/E ratioen i 2020 og så kursudviklingen fra 2020 til 2021. Og så 2 år tilbage, fra 2019 til 2021 osv. indtil jeg løber tør for data. Herefter er det simpelt nok at kigge på korrelationen mellem P/E ratio og kursændring over en tidsperiode. Terminologien her er ikke så vigtigt (jeg har brugt Spearman’s korrelation), men en positiv værdi betyder at en høj kursstigning hænger sammen med en højere P/E ratio og en negativ værdi at en lavere P/E ratio hænger sammen med en høj kursstigning.

Jeg havde kun data på 25 års historisk indtjening for 118 aktier (hvis du ved hvor man systematisk kan finde indtjening for længere tid tilbage, så vil jeg gerne vide det).

Så, her er der generelt en positiv korrelation mellem P/E ratio og kursstigningen indtil omkring en tidshorisont på 20 år. Men herefter bliver sammenhængen mellem lav P/E ratio og en høj kursstigning faktisk meget udtrykt. Men det er også her jeg begynder at løbe tør for data, for det er kun omkring 1/5 af aktierne i S&P500 jeg har kunnet få indtjeningsdata på så langt tilbage. Så datagrundlaget bliver også tyndere at bygge noget på.

Hvad med Shiller P/E?

Jeg skrev også tidligere om at Shiller P/E skulle være god til at justerer for udsving på den korte bane. Så måske den mangel på sammenhæng mellem lav P/E ratio og stigning i aktiekurs bare er fordi at et års P/E ratio er ustabilt? Men, nej – det er samme historie når man bruger Shiller P/E i 2011 til at forudsige kursen i 2021.

Så, en lav Shiller P/E er lige et dårlig til at forudsige en stigning over 10 år som gennemsnitlig P/E ratio. Igen er det faktisk aktier med en Shiller P/E ratio et sted mellem 20 og 25 der har den bedste median stigning over 10 år.

Konklusion?

Det viste sig at en lav P/E ratio faktisk ikke har nogen særlig sammenhæng til kursstigning over 10 år. Her er man bedre tjent ved at finde en indeksfond. Når der er en sammenhæng mellem forholdsvis høj P/E ratio (omkring 20-25) og kursstigning kan de måske have noget at gøre med at markedet generelt er ok til at spottet de gode aktier. Her vil mange der køber også drive kursen (og derved P/E ratioen) opad. Så en høj P/E ratio kan også betyde at mange forventer (korrekt) et det er en grundlæggende god aktie.

Jeg gik ind i dette indlæg med en forventning om at en lav P/E ratio måske var et ok værktøj til at udvælge langsigtede aktier på, for det var det jeg har læst mange andre steder. Men, jeg har ikke kunne finde noget stæk empirisk evidens for det. Så, som jeg har skrevet før, så er P/E ratioen nok ikke det eneste man skal udvælge en aktie ud fra.

Andre indlæg du måske vil synes om

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.